«Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser»

«Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser»

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά  ανταποκρίθηκε ο ιατρός Αντώνης Παπαγεωργίου  στο κάλεσμα  της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής (ΕΕΔΧ), αναφορικά με τη συμμετοχή του στο    «Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 16-19 Ιανουαρίου 2019 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Ο Ιατρός θα είναι ομιλητής την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου κατά την πραγματοποίηση του 9ου Συμποσίου στον οποίο θα κάνει αναφορά στους  Παράγοντες κινδύνου και την κλινική εικόνα στη θρόμβωση.

Διαβάστε το Προκαταρκτικό πρόγραμμα.