Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια και τρόποι αντιμετώπισης

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια και τρόποι αντιμετώπισης

Τι είναι η Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια;

Μία από τις παθήσεις του αγγειακού συστήματος που παρουσιάζει έξαρση, ειδικότερα τους θερινούς μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, είναι η Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) στα κάτω άκρα (αυτό που πολλοί ονομάζουν «φλεβίτιδα»). Είναι μία χρόνια εξελικτική νόσος που παρουσιάζεται σε 3 στους 10 ενήλικες (η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ανέρχεται στο 30-50% του πληθυσμού).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.