17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακή & Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακή & Ενδαγγειακής Χειρουργικής – Αγγειολογίας

Συμμετείχε στο προεδρείο για την ενότητα : Φλεβική ανεπάρκεια – Λεμφοίδημα , καθώς και ως ομιλητής όσον αφορά την   Σκληροθεραπεία ευρυαγγειών και διαχείριση των επιπλοκών τους.