18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας, Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας, Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας, Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 14 – 16 Μαρτίου 2019, συντονιστής της Στρογγυλής Τράπεζας ΙΙΙ θα αποτελέσει ο αγγειοχειρουργός Αντώνης Παπαπγεωργίου.

Ο συντονισμός της Στρογγυλής Τράπεζας ΙΙΙ με θέμα «Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος : Θέματα υπό διερεύνηση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00-13:30.

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας.