3Η Διαδικτυακή Ημερίδα- THE ART OF A.R.T.

3Η Διαδικτυακή Ημερίδα- THE ART OF A.R.T.

 

Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της 3ης Διαδικτυακής Ημερίδας «The Art of A.R.T.» στις 23 Απριλίου 2021, που διοργάνωσε  η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών παρευρέθηκε ο ιατρός Παπαγεωργίου Αντώνιος .

Ο ιατρός ως Διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) την Παρασκευή 23 Απριλίου  2021, απηύθυνε χαιρετισμούς κατά την έναρξης του επιστημονικού προγράμματος .

Διαβάστε το Προκαταρκτικό πρόγραμμα εδώ.  (παραπομπή σε αρχείο που έχει αποσταλεί με όνομα «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»