3ο Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας 21–22 Σεπτεμβρίου 2018, Αίγινα

3ο Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας 21–22 Σεπτεμβρίου 2018, Αίγινα

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί το 3ο θερινό σχολείο της ΕΦΕ  στο οποίο θα το διοργανώσει  ως πρόεδρος του συνεδρίου.