Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 8-9 Δεκέμβριου 2017, Θεσσαλονίκη

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 8-9 Δεκέμβριου 2017, Θεσσαλονίκη

 

Συμμετείχε στις εργασίες της επιστημονικής εκδήλωσης “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2017: Σύγχρονη Αγγειοδιαγνωστική και Νέες Εξελίξεις στην Αγγειοχειρουργική” και  ως πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι:  Αγγειοδιαγνωστική Φλεβικών/Λεμφικών Παθήσεων.