Αγγειολογία-Αγγειοχειρουργική

Η αγγειοχειρουργική είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη χειρουργική ειδικότητα  που ασχολείται με την αποκατάσταση όλων των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός των αγγείων της καρδιάς και του εγκεφάλου.Ουσιαστικά ο Αγγειοχειρουργός ασχολείται με τη διάγνωση θεραπεία των αγγειακών παθήσεων.. Οι εγχειρήσεις στα στεφανιαία και στα μεγάλα αγγεία κοντά στην καρδιά είναι στην αρμοδιότητα της καρδιοχειρουργικής. Η ένδειξη για χειρουργική θεραπεία στηρίζεται στον τοπικό, αν και πολυεστιακό, χαρακτήρα και τη βραδεία εξέλιξη της νόσου.

Αγγείο είναι η ανατομική δομή, τύπου σωλήνα διαφόρων μεγεθών, που μεταφέρει αίμα ή λέμφο ή χολή ή οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλη την έκταση του οργανισμού.

Ανάλογα με το τι μεταφέρουν, τα αγγεία διακρίνονται σε:

Αρτηρίες τα αγγεία του οργανισμού που μεταφέρουν οξυγονωμένοαίμα από την καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα και την περιφέρεια.  Όσο απομακρύνονται από την καρδιά διακλαδίζονται και σχηματίζουν όλο και μικρότερες αρτηρίες και αρτηρίδια τα οποία τελικά καταλήγουν στα τριχοειδή αγγεία- τα αρτηρίδια –  όπου ενώνονται με τα  φλεβικά τριχοειδή  – τα φλεβίδια.

Φλέβες ονομάζονται τα αγγεία του οργανισμού που μεταφέρουν το αίμα από την περιφέρεια στην καρδιά.Όπως και οι αρτηρίες, διακλαδίζονται σε  μικρότερα αγγεία μέχρι τα τριχοειδή.

  • Το φλεβικό σύστημα, το οποίο, τόσο στα άνω, όσο και στα κάτω άκρα, αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό αντλίας, με τον οποίο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε όρθια θέση, το φλεβικό αίμα μεταφέρεται προς την καρδιά παρά την αντίθετη δύναμη της βαρύτητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των φλεβών είναι οι βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο σε μία κατεύθυνση (από την περιφέρεια προς την καρδιά).

Λεμφαγγεία  που μεταφέρουν τη  λέμφο και σχηματίζουν το λεμφικό.δίκτυο.Το σύνολο του δικτύου αυτού με όλα του τα ανατομικά εξαρτήματα, αποτελεί το λεμφικό σύστημα. Τα αγγεία αυτά περνούν από τους λεμφαδένες (ή λεμφογάγγλια) προτού το λεμφικό σύστημα έλθει σε επαφή με το φλεβικό.