Ευρυαγγείες

Αποτελούν το 1ο στάδιο (αρχικό) της χρόνια φλεβικής ανεπάρκειας (ταξινόμηση CEAP), και αποτελούν πρόδρομα σημεία εμφάνισης της νόσου. Αυτή καθαυτή η ύπαρξη  ευρυαγγειών  δεν θεωρείται νόσος.

Διάκριση:

Α. Ευρυαγγείες : Μικρά μπλε υποδόρια φλεβικά , διαμέτρου 1-3 mm.
B. Τηλαγγειεκτασίες: Διατεταμένα φλεβίδια, τριχοειδή, ή και αρτηρίδια  με διάμετρο 0,1-1,0 mm.
Γ. Μικροί ή Δικτυωτοί Κιρσοί : Κυανής χροιάς , διαμέτρου μεγαλύτερης  από 1mm και μικρότερης από 3mm.

Συνήθως έχουν συμμετρική εμφάνιση σε αμφότερο τα κάτω άκρα και επεκτείνονται τοξοειδώς.

Είναι πρόβλημα;
Μόνο αισθητικό

Πρόγνωση: Προοδευτική διάταση σε μεσήλικές  γυναίκες ή σε μεγαλύτερης ηλικίας.

Αντιμετώπιση
Γίνεται με σκληροθεραπεία ή με laser.

 

Α. ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την βοήθεια βελόνας πολύ μικρής διαμέτρου γίνεται ΄έγχυση ενός σκληρυντικού παράγοντα στον αυλό του αγγείου που οδηγεί έτσι σε τοπική θρόμβωση. Ο ασθενής θα πρέπει να αποφύγει το μπάνιο τοπικά για 48 ώρες, το σημείο της έγχυσης είναι πιεστικά δεμένο, είναι πλήρως κινητοποιημένος και αν είναι δυνατόν να φορέσει ελαστική κάλτσα για λίγο χρονικό διάστημα καθώς θα έχουμε καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλοκές:

Μπορεί να παρατηρηθούν :

  1. Υπέρχρωση του δέρματος
  2. Εμφάνιση μικρών ερυθρών αγγείων (συσσωρευμένα)
  3. Κνησμός

 

Β.  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LASER

Η σκληροθεραπεία με χρήση σκληρυντικών παραγόντων αποτελεί την πρώτη επιλογή στην αισθητική αντιμετώπιση των ευρυαγγειών.
Η χρήση laser συνιστάται  σε πολύ μικρής διαμέτρου αγγεία και στις περιπτώσεις που υπάρχει αντένδειξη για σκληροθεραπεία.

Αντενδείξεις: Συνήθως δεν υπάρχουν.

Οι κυριότερες μπορεί να είναι:

  1. Αλλεργία στην σκληρυντική ουσία (σπάνια)
  2. Φλεγμονή στο δέρμα
  3. Εγκυμοσύνη