Ημερίδα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α.- Νομικά- Ηθικά Διλήμματα και Ψυχολογικές διεργασίες στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ημερίδα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α.- Νομικά- Ηθικά Διλήμματα και Ψυχολογικές διεργασίες στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Η «Ημερίδα Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ν.Ν.Α.» πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021 και παρευρέθηκε ο ιατρός Παπαγεωργίου Αντώνιος ως ομιλητής. Απηύθυνε χαιρετισμούς στην ομιλία και παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ν.Ν.Α.