Λεμφική ανεπάρκεια

Με τον όρο αυτό  εννοούμαι την αδυναμία του λεμφικού συστήματος να ανταπεξέλθει σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης αυτού με πρωτεΐνες και υγρά, τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν από μια  περιοχή σε ορισμένο χρονικό διάστημα μέσω οποιασδήποτε άλλης οδού.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ανεπάρκειας:

Μηχανική ανεπάρκεια, κατά την οποία δεν παρατηρείται υπερφόρτωση, αλλά η ικανότητα του λεμφικού συστήματος να απομακρύνει τις ουσίες είναι μειωμένη (λεμφοίδημα).

Δυναμική ανεπάρκεια, κατά την οποία η ικανότητα του λεμφικού συστήματος να απομακρύνει τις ουσίες είναι φυσιολογική, αλλά υπάρχει υπερφόρτωση (φλεβικό οίδημα).