Ομιλία στην Γαλλική Πρεσβεία

Ομιλία στην Γαλλική Πρεσβεία

Παρευρέθηκε ως ομιλητής στην Γαλλική πρεσβεία των Αθηνών με θέμα την Χρόνια Φλεβική ανεπάρκεια : Νόσος ή Life style;