Καρωτίδες

Οι καρωτίδες είναι τα αγγεία που μεταφέρουν το αίμα στην κεφαλή. Είναι δύο, στη δεξιά και στην  αριστερή τραχηλική χώρα και διχάζονται στην έσω και στην έξω καρωτίδα. Η καρωτίδα που δίνει αίμα στον εγκέφαλο είναι η έσω καρωτίδα.
Η στένωση στην καρωτίδα εντοπίζεται κυρίως στο ύψος του διχασμού και θεωρούμε ότι είναι σημαντική αν η καρωτίδα είναι αποφραγμένη από 60% και πάνω και το κυριότερο αίτιο που την προκαλεί είναι η αρτηριοσκλήρυνση.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πρόκληση ενός Αγγειακού Εγκεφαλικού επεισοδίου.

 

Παράγοντες Κινδύνου

 • Κάπνισμα
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Δυσλιπιδαιμία (αυξημένη χοληστερίνη και τριγλυκερίδια)
 • Παχυσαρκία
 • Έλλειψη άσκησης
 • Ιστορικό Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου

Η καρωτιδική στένωση μπορεί και να μην προκαλέσει κάποιο σύμπτωμα (ασυμπτωματική ) η να εκδηλωθεί σαν ΑΕΕ και να εκδηλωθεί με διάφορα συμπτώματα όπως:

 • Δυσαθρία ( δυσκολία στην ομιλία)
 • Αδυναμία, μούδιασμα, ενός άκρου
 • Πάρεση η παράλυση του άκρου σε μία πλευρά του σώματος
 • Απώλεια όρασης (αμαύρωση) παροδική η μόνιμη

Η κλινική εξέταση μπορεί να μην μας αποκαλύψει κάτι η να ακούσουμε φύσημα στην τραχηλική χώρα στην πλευρά της στένωσης.
Η εξέταση με triplex  θα μας δείξει το βαθμό της στένωσης και ο περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος αν απαιτηθεί θα γίνει με αγγειογραφία ( ψηφιακή, μαγνητική) και με αξονική η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 1. Ρύθμιση των παραγόντων κινδύνο
 • Ρύθμιση Σ.Δ
 • Ρύθμιση Αρτ. Υπέρτασης
 • Διακοπή Καπνίσματος
 • Ρύθμιση σωματικού βάρους
 • Ρύθμιση επιπέδου χοληστερίνης.

 

 1. Φαρμακευτική Αγωγή

Α)   Αντιαιμοπεταλικά φάρμακα

Όλοι οι ασθενείς με συμπτωματική στένωση καρωτίδος και με ασυμπτωματική στένωση (>50%) θα πρέπει να λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ( οδηγίες από τον Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία)
Τα Αντιαιμοπεταλικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι:

 • Ασπιρίνη
 • Διπυριδαιμόλλη
 • Κλοπιδογρέλλη

Β)   Στατίνες

Συμβάλουν στην μείωση των επιπέδων χοληστερόλης και στην σταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας

 

 1. Χειρουργική Αποκατάσταση

Η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή έχει ένδειξη σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με στένωση στην έσω καρωτίδα >70% και σε συμπτωματικούς ασθενείς με στένωση >50% και αποτελεί την κύρια ένδειξη αντιμετώπισης  της νόσου.
Γίνεται, με γενική αναισθησία, τομή στην τραχηλική χώρα, ανευρίσκεται η καρωτίδα.  Αφαιρείται η αθηρωματική πλάκα και συρράπτεται το τοίχωμα της αρτηρίας.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 60-90min.

Ο ασθενής κινητοποιείται

άμεσα και εξέρχεται την 2η μετεγχειρητική ημέρα.

Σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή έχουν αποφραγμένη την άλλη καρωτίδα, η στένωση αποκαθιστάται με την τοποθέτηση ενδονάρθηκα (stent). Η τοποθέτηση του γίνεται με τοπική αναισθησία από την μηριαία αρτηρία.
Η λήψη αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων μετεγχειρητικά είναι απαραίτητη , ως και η παρακολούθηση κάθε 6 μήνες με τη διενέργεια έγχρωμου υπερηχογραφήματος στις καρωτίδες.