Αγγειολογία- Αγγειοχειρουργική

Η αγγειοχειρουργική είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με την αποκατάσταση όλων των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) εκτός των αγγείων της καρδιάς και του εγκεφάλου.Ουσιαστικά ο Αγγειοχειρουργός ασχολείται με τη διάγνωση θεραπεία των αγγειακών παθήσεων.Οι εγχειρήσεις στα στεφανιαία και στα μεγάλα αγγεία κοντά στην καρδιά είναι στην αρμοδιότητα της καρδιοχειρουργικής. Η ένδειξη για χειρουργική θεραπεία στηρίζεται στον τοπικό, αν και πολυεστιακό, χαρακτήρα και τη βραδεία εξέλιξη της νόσου.

Παθήσεις

Βιογραφικό

Ο Αγγειοχειρουργός Αντώνης Ν. Παπαγεωργίου είναι  απόφοιτος της  Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς». Εκπαιδεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και έλαβε την ειδικότητα της  Αγγειοχειρουργικής , στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα , στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του  Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο ( καθ. Π. Δημακάκος ) και στην  Καρδιοχειρουργική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη Ζυρίχη (Cardiovascular Clinic of University Hospital of Zurich – Prof. M. Turina).  Εξειδικεύτηκε στο  Βέλγιο στην, Ενδαγγειακή Χειρουργική (IMELDA HOSPITAL, Dir. Dr. Peters).  Είναι μέλος των κάτωθι επιστημονικών εταιρειών:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τακτικό)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Τακτικό)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τακτικό)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΜΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ιδρυτικό- Τακτικό)
  • EUROPEAN SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY (ESVS) (Τακτικό)
  • INTERNATIONAL SOCIETY OF ENDOVASCULAR SURGERY (ISES) (Τακτικό)

 

Έχει διατελέσει  Πρόεδρος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας και είναι Διευθυντής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών  και  Πρόεδρος της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας.

Τελευταία Νέα